post

Polisa na życie bez karencji jest możliwa

Niektóre z produktów polisowych na życie zawierają czasowe wyłączenia z odpowiedzialności. Oznacza to, że jeśli zdarzenie wystąpi w czasie tzw. karencji znajdującej się w indywidualnej umowie, ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty świadczenia. Gdzie zatem karencja jest, a gdzie jej brak?

 

Zapis karencji ma uwarunkowanie finansowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe broni się tym samym przed próbą wyłudzenia odszkodowania. Czy ma rację? To raczej kwestia odstraszenia tych klientów, którzy liczą, że uda im się wykupić ochronę już po zajściu szkody.

 

Przykład ze stoku

 

Zanim przejdziemy do ubezpieczeń na życie, najpierw warto przytoczyć sztandarowy model zastosowania karencji w ubezpieczeniu turystycznym. Narciarz czy snowboardzista po wykupieniu odpowiedniej polisy będzie objęty ochroną właściwą najczęściej dopiero po paru dniach. W tym przypadku karencja pojawiła się w odpowiedzi na masową falę wypadków na zagranicznych stokach, gdy trudno było udowodnić faktyczny dzień zdarzenia. Poszkodowany narciarz bądź snowboardzista potrafił wykupywać polisę prosto ze szpitala, w którym się znajdował licząc na pokaźne odszkodowanie. Dlatego wybierając się w góry z zamiarem zjazdów na nartach czy na desce lepiej nie odkładać decyzji o zakupie polisy do ostatniej chwili, aby nie okazało się, że do przykrego zdarzenia doszło w „okresie ochronnym”.

 

Kiedy bez karencji?

 

Polisa na życie z karencją jest typowa w przypadku indywidualnych ubezpieczeń na wypadek urodzenia dziecka. Taki okres wynosi najczęściej od 9 do 12 miesięcy. Więc jeśli kobieta w momencie zakupu polisy jest już w ciąży, świadczenia nie otrzyma, ponieważ urodzi dziecko przed końcem upływu okresu karencyjnego. Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń grupowych, gdzie ubezpieczyciel oferuje zakup polisy dla pracowników i ich rodzin bez karencji lub w najgorszym razie z minimalnym czasem jej trwania – zazwyczaj 3 miesiące. To możliwe, ponieważ ryzyko wystąpienia zdarzenia rozkłada się na wszystkich pracowników danej firmy, gdzie z góry łatwo przewidzieć, że ciąża będzie pojedynczym przypadkiem.

post

Umowa ubezpieczenia na życia – wzór do pobrania

Zakup polisy życiowej jest na tle innych ubezpieczeń czynnością nieco bardziej złożoną. Wiąże się to z „przedmiotem” ochrony, jaką ma być ludzkie życie. Ponieważ przy wyliczaniu składki ubezpieczenia bierze się pod uwagę również stan zdrowia klienta, zanim dojdzie do podpisania umowy, niezbędne jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.

 

Do spotkania dochodzi zazwyczaj tuż przed finalnym podpisaniem umowy, kiedy klient jest już na tyle zdecydowany, by złożyć ostatni podpis. Wcześniej może poprosić o wzór umowy lub ściągnąć przykładowy szablon z internetu. Taki dokument jest dość przejrzysty i nie powinien stanowić żadnych przeszkód w zrozumieniu jego zapisów.

 

Nie wiesz? Zapytaj agenta

 

Jak już zostało wspomniane umowa ubezpieczenia na życie pojawia się na końcu, ale wraz nią pojawiają się – przynajmniej powinny – pytania ze strony kupującego. Taka postawa stanowi wzór zachowania świadomego klienta, który liczy się przecież z inwestowanymi przez siebie środkami finansowymi. To naturalne, że chcąc kupić produkt maksymalnie dopasowany do indywidaulanych potrzeb stosuje się wszystkie metody, by osiągnąć taki cel. Jednym z nich jest właśnie pytanie agenta ubezpieczeniowego podczas spotkania o szczegóły każdego niejasnego zapisu. Mało kto jest w stanie przyswoić sobie branżowe słownictwo typu: karencja, cesja, suma ubezpieczenia, fundusz kapitałowy itp.

 

Tajemnicze OWU

 

Obecnie agent ubezpieczeniowy ma obowiązek przedstawić klientowi wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie zawarte będą informacje m.in. o:

  • Sumie ubezpieczenia,
  • Wysokości składki,
  • Zakresu ochrony,
  • Okresie obowiązywania umowy.

 

Dokument OWU można przeczytać jeszcze przed spotkaniem z agentem i porównaniem ubezpieczeń przez internet. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma na swojej stronie Ogólne Warunki Ubezpieczenia do pobrania w formacie pdf. Można też przeczytać je będąc online. Warto zacząć od słowniczka pojęć i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na tej podstawie klient może z powodzeniem ułożyć sobie pytania, które następnie zada agentowi i tym samym rozwiej własne wątpliwości.

 

post

Jakie ubezpieczenie na życie kupić?

Zadaniem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ubezpieczonemu a jego rodzinie ochrony w trudnej sytuacji. I choć podstawową jego funkcją jest ochrona, to co raz częściej są one też jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Najogólniej polisy na życie można podzielić na dwie kategorie:

1. polisy ochronne – jest toż klasyczne ubezpieczenie, gdzie po śmierci ubezpieczonego, jego rodzinie zostaje wypłacone świadczenie, tak żebym nie została ona bez środków do życia 

2. polisy oszczędnościowe – tego typie polisy wybierają ci, którzy chcą pomnożyć swój majątek. Pieniądze ze składek są inwestowane na rynku. 

3. Polisy ochronno-oszczędnościowe – ubezpieczenie to obejmuje ochroną życie osoby ubezpieczonej, ale również umożliwia oszczędzanie pieniędzy. Odbywa się to przez podział opłacanej składki. Część przeznaczona jest na ochronę, część oszczędzana.

Kolejny podział ubezpieczeń na życie jakiego można dokonać bierze pod uwagę okres zawierania ubezpieczenia. I tak wyróżniamy tu:

1. polisy terminowe – jest toż ubezpieczenie zawarte na określony czas życia. Oznacza to, że że w okresie ochronnym ubezpieczony umrze lub zachoruje zostanie wypłacone mu czy jego rodzinie świadczenie 

2. polisy bezterminowe – gdzie ochronie podlega całe życie ubezpieczonego. Wypłacenie świadczeń jest w chwili śmierci ubezpieczonego lub w przypadku dożycia przez niego 100 lat.

post

Co ważniejsze: składka czy suma ubezpieczenia?

Tego typu pytanie z pozoru przypomina dylemat, co było pierwsze:
jajko czy kura? W przypadku ubezpieczenia jeden czynnik dostosowujemy
do drugiego w zależności od tego, co dla nas jest ważniejsze.

Wielu ekspertów uznaje, że istotniejsza jest suma ubezpieczenia, bo to ona gwarantuje nam wypłatę określonych świadczeń w przypadku nagłego zdarzenia losowego. Najważniejszy jest zaś stosunek wysokości składki do ogólnej sumy ubezpieczenia. Tak faktycznie jest, jednak sporo klientów przy wyborze polisy na mieszkanie nie sugeruje się niczym innym jak tylko wysokością składki. Tak rozumują szczególnie ci, którzy niewiele zarabiają a nie są w stanie przeznaczyć większych ilości na ubezpieczenie, a zależy im na zapewnieniu ochrony najbliższym. 

Jeśli zależy nam na znalezieniu polisy z niską składką, możemy przejrzeć oferty, wpisując w wyszukiwarkę hasło: „ubezpieczenie na życie składka”. Pomocne mogą wykazać się porównywarki i kalkulatory polis. Podajemy w nich m.in. interesującą nas sumę ubezpieczenia i wysokość naszych wydatków, a eksperci zatrudnieni w multiagencji będącej właścicielem tych narzędzi wyszukują dogodne dla nas polisy i kontaktują z agentami ubezpieczeniowymi działającymi w okolicy. Pamiętajmy, że nie warto dać się zwieść hasłom pokroju: „ U nas najtańsza składka na rynku”. Lepiej dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia i wypytać agenta ubezpieczeniowego o wszelkie niejasności. Może się bowiem zdarzyć, że co prawda wykupimy polisę z niską składką, ale będzie ona oferowała mały zakres świadczeń a nie spełni pokładanych w niej oczekiwań.